top of page

05.02.2023

Årsmøte i Bømoen flyklubb vert tysdag 28.03.2023 kl.18 i lokala til NAF på Bjørkemoen.

Sjå innkalling under fana "For medlemmer". Innkalling er også sendt på e-post til alle registrerte medlemmer.

Etter årsmøtet blir det flytryggingskurs med Steinar Vinje.

29.11.2022

Det vert temakveld om navigasjon 29.11.2022 kl. 18.00 i NAF sine lokale i Bjørkemoen.

Tema:

1 Litt om det nye pensumet i navigasjon

2 Planlegging av ei vald rute i SkyDemon, med gjennomgang av:

  • NOTAM og METAR

  • Flyplassopplysningar

  • Lage infopakke med m.a. operativ flygeplan

  • Flightplan

3 Planlegging av vald rute i SkyDemon og AirNavPro. Dei som bruker SkyDemon jobbar saman, dei som bruker AirNavPro jobbar saman.

4 Demo av Air Sport Live Tracking, ved Jan-Tore

03.02.2022

Årsmøte i Bømoen flyklubb vert onsdag 16.03.2022 kl.18 i lokala til NAF på Bjørkemoen.

Sjå innkalling under fana "For medlemmer".

01.01.2022

Sportsflyhandboka utgåve 8 er komen. Den gjeld frå 01.01.2022. Du kan laste ned boka her. Eitt eksemplar av boka er også lagt ut i klubbhuset.

 

01.07.2021

Dei siste vekene har sportsflyseksjonen i NLF arbeidd med å tilpassa regelverket for sportsfly til dei nye nasjonale forskriftene som kom i kraft i den 1. juli 2021. Dette gjeld operasjonar med nasjonalt registrerte luftfartøy, og vi får tilnærma same operative reglar som sertifiserte, sjølvbygde og veteranfly.

Sportsflygarar kan no lasta ned nytt kapittel 3 versjon 7.2 i sikkerheitssystemet, og lese gjennom dei 24 oppdaterte sidene før neste flytur.

Les meir under lenkene 

Nytt operativt regelverk for sportsflyging

Mirkoflyhåndboka kapittel 3 versjon 7.2

23.05.2021

Dersom du gjekk glipp av flytryggingsmøtet tidlegare i vår, kan du no ta kurset digitalt på NLF sine nettsider. Meir informasjon på denne nettsida.

01.05.2021

Det blir årsmøte i Bømoen flyklubb 20.05 kl. 19.00. Møtet blir på TEAMS denne gongen. Møteinnkalling er sendt ut.

09.04.2021

Flytryggingskurs

Kurset blir halde på TEAMS.Tid: Fredag 09.04.2021 kl. 18.00. Dei som har meldt si interesse har fått innkalling på e-post.

Tema:

1. Landing med sidevind. Repetere forskjellige teknikker for å lande i sidevind. (Last ned).

2. Stabilisert innflygning (Stabilized Approach). Dette er en 5 minutter video fra Air Safety Institute som omhandler dette tema.(Link Video).

3. Flyging med passasjer. Gjennomgang av skjema for passasjerflygning. Viktig! Dette er for å beskytte deg som pilot og ditt ansvar i sin ytterste konsekvens.(Last ned).

5. Airspace Infringement AI – Vi ønsker at følgende video vises på flytryggingsmøter, og at man snakker om temaet, event. deler erfaring på dette (link video).

6. Teknisk dokumentasjon – Presenter de mest brukte vedlikeholds manualene. - Rotax Line maintenance manual 05-20-00 (ikke detaljert gjennomgang, men gjøre kjent med) - Rotax Operators manual 3.2 - 4.7 (ikke detaljert gjennomgang, men gjøre kjent med) Disse manualene finnes på følgende side ved å søke opp riktig produkt: https://www.flyrotax.com/services/technical-documentation.html

7. Sjekk din status på sikkerhetskortet for sportsfly, at du er over det røde området før du skal fly (Last ned).

Link til hendelsesrapport     Cessna 172S

Link til hendelsesrapport     Jabiru 450 Calypso

20.09.2020

Det er eit internasjonalt krav at alle fly skal ha avskjæringskortet tilgjengeleg som ein del av dokumentasjonen. Under rampinspeksjonar i juni 2020 hadde berre éin av åtte med seg avskjæringskort.

Avskjæringskortet kan du laste ned her.

15.09.2020

Kunnskap om smittevern er eit effektivt våpen mot smittespreiing, og er avgjerande for at vi kan ha luftsporten i gang over heile landet. Norges idrettsforbund har utarbeidd eit fellesidrettsleg e-kurs om koronavit for alle utøvarar over 13 år. Kurset tar berre10 minutt å gjennomføre, og Norges idrettsforbund oppmodar medlemmene til å ta kurset i dag.

21.06.2020

Frå 19.06 er det ei ny ordning for PFLY-kort, eller PFLY-avtale som det no heiter. Avtalen skaffar ein seg ved å gjennomgå eit elektronisk sikkerheitskurs på NLF sin kompetanseportal, og ved å laste opp sportsflylisensen, radiosertifikatet og legitimasjon. Dette er gjort på ein halv times tid. Vi sportsflygarar må i tillegg ha eit PFLY-kompetansebevis.

Du kan lese meir om ordninga her.

I tillegg må vi søkje MyPPR på ein del av plassane dersom vi skal lande eller ta av utanom opningstid. Det er også obligatorisk med flightplan for å kunne nytte ordninga. I første omgang gjeld dette m.a. Sandane, Førde, Sogndal og Ørsta-Volda.

Tidlegare PFLY-kort gjeld ikkje lenger, og er erstatta av den nye PFLY-ordninga.

 

 

 

12.03.2020

Nytt skjema for legeerklæring. Norges Luftsportforbund (NLF) har i samarbeid med Luftfartstilsynet laga nye skjema for legeerklæring og eigenerklæring for sports-/mikroflygarar.

Det nye skjemaet kan lastast ned her.

 

03.01.2020​

 

Frå 01.01.2020 er det slutt på omgrepet "mikrofly". Det vi tidlegare har kalla "mikrofly", skal no heite "lette sportsfly". Dette har samanheng med den komande vektauken til 600 kg (650 kg for sjøfly).

Du kan lese meir om dette i Flynytt.

21.12.2019

"Praktisk flyging" er eit nyttig hefte for alle som driv med småfly. Det føreligg både i papirformat og elektronisk. Nettsida for heftet finn du her.

Heftet tek for seg mange nyttige tema. Sjå innhaldslista i figuren nedanfor.

Det kostar berre kr. 150 for medlemmer av NLF.

Eit eksemplar ligg til gjennomsyn i klubbhuset.

​​​​​​​​​​​​​​​​01.12.2019

Nye rutinar for flyging med passasjer:

Passasjeren og/eller føresette må lese gjennom informasjon om flyging med passasjer, og deretter signere ei erklæring og eventuelt fullmakt.

Skjema er å finne i ein perm i klubbhuset. Utfylte skjema skal oppbevarast i eigen perm.

Det er viktig at alle pilotar set seg inn i desse rutinane og følgjer dei når dei tek med seg passasjer.

 

 

11.10.2019

LN-YWT er til sals. Flyet er ein Savannah S, 2013-modell.

22.07.2019

Dagali flyplass (ENDI) har fått ny eigar: Spera Airpark One.

Bjørn-Arild Woll ønskjer oss velkommen til å bruke flyplassen. Husk MYPPR. Gratis start- og landingsavgift for alle ut september 2019.

bottom of page