top of page

28.09.2023

I veke 41 vil det blir verksemdskontroll av klubben. Ein seniorkontrollant kjem for å sjåil at vi ha alt på stell. Det vil mellom anna bli plukke ut to tilfeldige pilotar og to tilfeldige fly for nærare kontroll. Det gjeld å ha alle papir i orden.

01.08.2023

Sportsflyhandboka (sikkerheitssystemet) er komen i ny versjon (SFHB 8.0.5), gyldig frå 01.08.2023.

Leg merke til at det er endra krav for å vedlikahlde passasjerrettane. No krevst det berre tre avgangar og landingar dei siste 90 dagane for å kunne ta med passasjer.

bottom of page