Draum_om_Ã¥_fly.jpg

Vil du bli pilot på lette sportsfly?

To av medlemmene i klubben er instruktørar på lette sportsfly. Klubben vil gjerne ha fleire medlemmer og aktive pilotar. Dersom du er interessert i å læra deg å fly lette sportsfly, er det berre å ta kontakt med ein av dei to instruktørane:

Steinar Vinje

Rune Soldal

Opplæringa består av ein teoridel og ein praktisk del.

Den teoretiske delen består av ni fag:

  • Lover og reglar

  • Aerodynamikk (flygeteori)

  • Meteorologi

  • Motor og propell

  • Instrument og utstyr

  • Teknisk oppbygging og vedlikehald

  • Sikkerheit og airmanship

  • Flytelefoni


Her kan du lese meir om korleis du kan skaffe deg flytelefonisertifikatet.
 

Teorien les du på eiga hand, og i åtte av faga avlegg du eksamen lokalt for instruktøren din. Det niande faget (Flytelefoni) er litt meir omstendeleg. Der må du gjennom eit obligatorisk kurs før du kan ta ein sentralgitt skriftleg eksamen. I tillegg må du opp til ein munnleg eksamen og ein språkprøve.

Her kan du teste teorikunnskapane dine.

Den praktiske delen består av flytimar saman med instruktør. Det er svært individuelt kor mange flytimar ein elev treng. Det er opp til instruktøren å avgjere kva tid ein elev er klar til å fly åleine (fly solo), men kravet før oppflyging til sertifikatet er minst 30 flytimar. Nokre treng fleire timar før dei er komfortable med å fly opp.

Du kan starte med opplæring frå det året du fyller 16 år, men mikroflybeviset kan ikkje skrivast ut før du har fylt 17 år. Før oppflyging må du dessutan ha attest frå lækjar.

Kva kostar det?

Teorien er gratis, men  du må kjøpe lærebøkene. Det obligatoriske flytelefonikurset må betalast, dessutan er det eksamensavgift.

Den praktiske delen kostar nok mest. Leige av fly kostar i kr. 1300 per time. 

Dei to skuleflya i klubben:

LN-YTY.jpg
LN-YJZ_p+Ñ_Bringeland_2.JPG